Silosy

Silos paszowy 50 m3

Silos paszowy 50 m3

Silos paszowy 50 m3 na konstrukcji wsporczej

Silos paszowy 50 m3 na konstrukcji wsporczej

 


 

Silosy lejowe fontis o pojemności 100 ton

Silosy lejowe 150 ton

 

Zbiorniki spedycyjne o pojemności 50 ton każdy.

Bateria składa się z nawet 9 szt.

Szybki załadunek samochodów ciężarowych

Zbiorniki buforowe materiałow sypkich i dodatków paszowych